Een paar concrete noden:

Pardon Servies: In dit sociaal-ondernemers-project baten we het museumcafé Het Badhuis uit van het Guislain. Jongeren uit de jeugdzorg verwerven er arbeidscompetenties en zetten er de eerste stappen naar de arbeidsmarkt.  Dit project realiseren we buiten onze reguliere middelen om en kan zeker wat steun gebruiken. De vrijwilligersvergoedingen bijvoorbeeld kosten al snel 6000€/jaar

Onderhoud en herstelling van (elektrische) fietsen: We stimuleren onze jongeren (en medewerkers) om de fiets te nemen om naar activiteiten te gaan.

Medische kosten jongeren: De jongeren die terecht komen in vzw Stappen hebben nood aan diverse vormen van ondersteuning en bijkomende begeleiding. Het gaat om hulpverleningssituaties waar veelvuldige en complexe problematiek aanwezig is. Als organisatie doen wij beroep op gespecialiseerde diensten en deskundigen om mee het traject van onze jongeren vorm te geven en uit te voeren. We spreken van diverse therapieën en aanvullende behandelingsvormen die ingezet worden op onze hulpverlening. Creatieve therapie, therapie met dieren, relaxatietherapie, … psychiatrische hulp (diagnose, opname of ambulante behandeling), medische ondersteuning (opvolging door artsen, medicatie,….) drughulpverlening, gewone opvolging van gezondheid van de jongere (oogarts, tandarts,….) zijn enkele van de vele zaken die wij geregeld inzetten. Hierbij zoeken wij heel gericht naar wat best past bij de diagnose en de aard  van elke jongere.

Zorgfonds: Stappen heeft een Zorgfonds opgericht om de meisjes in de uitbouw van hun leven te ondersteunen. Het Zorgfonds geeft een wezenlijke duw in de rug van de meisjes en hun context die extra steun kunnen gebruiken in de uitbouw van hun leven. Het Zorgfonds steunt niet enkel de meisjes die in begeleiding zijn in Stappen, maar ook zij van wie de begeleiding al even is afgerond. Concreet is het Zorgfonds in het verleden reeds gebruikt voor de aankoop van een pc voor een meisje die een informaticaopleiding volgt, in de vergoeding van een bijkomende opleiding voor een meisje dat zelfstandig woont, in het dekken van een hospitalisatieverzekering voor een meisje op studio, in het verwerkingsproces van het overlijden van een ouder van een meisje en in de organisatie van een aantal ervaringsgerichte tochten, de aankoop van meubilair om alleen te gaan wonen .

Compot: Op Compot (in Doornzele) willen we samen met de jongeren, vrijwilligers en de buurt het “oud Klooster”, dat jaren leeg stond, een zinvolle herbestemming te geven. We hebben het klooster in erfpacht en willen het gebouw graag duurzaam en ecologisch renoveren zodat het zijn nieuwe maatschappelijke functie kan waarmaken.. Er zijn uiteraard heel wat renovatiewerken te doen na de leegstand . Helemaal in de filosofie van het project nemen enthousiaste vrijwilligers en ook de jongeren een engagement op bij de renovatie.  Door al de  bovenstaande zaken verwerven de jongeren die er  komen veel competenties die bruikbaar zijn in hun latere (professionele) leven.

Giften die gestort worden voor Compot zijn fiscaal aftrekbaar indien deze worden gestort via onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Klik hier en dan kan je ons onmiddellijk een duwtje in de rug geven! Bij giften vanaf 40 euro krijg je en fiscaal attest. Of via overschrijving op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding 128/3018/00067