hond

Basisgroep

Voor wie?

De meeste jongere worden in de basisgroep onthaald. De basisgroep biedt leefruimte voor maximum 6 meisjes. De basisgroep is er voor meisjes die behoefte hebben om samen te leven met andere groepsgenoten, maar ook voor meisjes die nood hebben aan permanente aanwezigheid van de begeleiding en aan een duidelijke  structuur.

Begeleidingsaanbod

In de eerste plaats wordt er een rustig, warm, huiselijk en veilig klimaat aangeboden in de basisgroep. Er is veel aandacht voor structuur binnen het groepsgebeuren, met daarin de eerste aanzetten tot individuele experimenteerruimte. De contextbegeleider stelt, in overleg met de jongere een hulpverleningsprogramma op.

Naast het gewone dagelijkse leven gaan er regelmatig groepsmomenten en activiteiten door. Bedoeling van deze momenten is om sfeer en slaag- kansen te creëren, sociale vaardigheden in te oefenen en aanzetten te geven tot individuele vrijetijdsbesteding.

De basisgroep kan een contextaanvullende functie hebben. Dit wil zeggen dat het mogelijk is om hier vb enkele dagen in de week te verblijven en de andere dagen in de context.

We organiseren een verplichte dagbesteding (al of niet regulier) in school- of werkmilieu.

Er wordt gewerkt rond gedrag, rond gevoelens en beleving van de jongere. De eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt geoptimaliseerd.

 

vzw-stappen-gsm

Basisstudio

Voor wie?

Deze studio's kunnen zowel gebruikt worden voor meisjes die net starten in VZW Stappen als voor meisjes die eerder in de basisgroep verbleven.

Het kan gaan om meisjes die wachtende zijn op een plaats in onze kamertraining, om meisjes voor wie samenleven met groepsgenoten geen meerwaarde heeft maar toch nog niet zelfstandig genoeg zijn om op kamertraining te verblijven, ...

Begeleidingsaanbod

Steunt op 3 grote peilers:

  • Stimuleren van zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie
  • Minimale verwachtingen en maximale groeikansen
  • Traject op eigen maat

 Het traject krijgt vorm volgens bovenstaande pijlers door middel van regelmatig overleg met de contextbegeleider, trajectverantwoordelijke en volgbegeleider.

vzw-stappen-samen

Kamertraining

Voor wie?

Kamertraining is bedoeld voor meisjes die zich willen voorbereiden op zelfstandig wonen. Een terugkeer naar het eigen gezin blijft evenwel altijd mogelijk.

Om op kamertraining te kunnen starten, is een basis zelfverantwoordelijkheid vereist. Van de meisjes wordt verwacht dat ze reeds een basis van huishoudelijke vaardigheden onder de knie hebben, kunnen omgaan met een beperkt budget, alleen kunnen zijn, ...

Om in deze formule van start te kunnen gaan, wordt een waarborg gevraagd. Deze waarborg vormt de basis voor de latere waarborg op autonoom wonen.

Begeleidingsaanbod

De contextbegeleider stelt, in overleg met de jongere een individueel programma op. In de eerste plaats willen we de zelfredzaamheid vergroten. De jongere probeert zo veel mogelijk alles zelf te doen (koken, wassen, huishouden, geld beheren, ...).

Binnen de duidelijke grenzen van kamertraining, is er veel individuele experimenteerruimte om zelf verantwoordelijkheid op te nemen. Naast de praktische werkpunten, gaan we ook aan de slag met persoonlijke vragen. We gaan samen op zoek naar een haalbare dagbesteding in school- of werkmilieu. De jongere wordt ondersteund om zijn vrije tijd zelfstandig in te vullen.

Contacten met eigen familie en vrienden zijn zeer belangrijk. Zij worden optimaal betrokken in de begeleiding. Ouders worden zoveel mogelijk vanuit hun verbondenheid én hun verantwoordelijkheid aangesproken.