nestinvest

 

 • Wist je dat er jaarlijks 50 jongvolwassen uit de jeugdzorg een plek zoeken om te wonen in Gent?

 • Wist je dat je gemiddeld 8 jaar op de wachtlijst staat als jongere om een kans te maken om een woning bij de sociale huisvestingsmaatschappij?

 • Wist je dat 60% van het beperkte budget van jongeren naar huur gaat op de private woonmarkt.

 • Wist je dat een kwaliteitsvolle en betaalbare woning essentieel is om jongeren een kwalitatieve start te geven in het leven.

 • Wist je dat er nog nooit zo veel spaargeld op de Belgische rekeningen staat (zonder rendement)

Op basis van dit doelgroepenplan en op basis van de cijfers van de dak & thuisloosheid in Gent ondernemen we actie.

Onze visie

Wonen is een onmisbare basisbehoefte voor een kwaliteitsvol leven. Maar voor jongeren die uitstromen uit de residentiële jeugdzorg is een woning vinden een hele uitdaging. Ze worden geconfronteerd met heel wat drempels, hun gevoel van eigenwaarde staat meestal op een laag pitje en ze komen vaak terecht op lange wachtlijsten van de overbevraagde sociale huisvestingsmarkt. De private huurmarkt is dan weer te duur.

Een veilige woning is een hefboom die tal van mogelijkheden en kansen creëert, waartoe deze jongeren vaak nooit eerder toegang hebben gehad. Nestinvest biedt betaalbare en comfortabele huurmogelijkheden aan, in combinatie met begeleiding op maat, om elke jongere een rechtvaardige startkans te geven.

Ons inclusief aanbod is gespreid over de verschillende wijken van de stad, met oog voor inbedding in bestaande sociale structuren. Een stabiele woonplek waar jongeren zichzelf kunnen zijn, helpt hen in contact te treden met hun straat, buurt en stad. Die zekerheid geeft hen een duwtje in de rug om te studeren of werken.

Bovendien creëert een eigen stekje de mentale ruimte om extra engagement aan te gaan. Deze jongeren voelen zich gesteund om het heft in eigen handen te nemen en te evolueren tot bewuste burgers die actief deelnemen aan de samenleving.

Ons doel

 • Nestinvest wil minstens 50 jongvolwassenen tussen 17 en 25 jaar die uitstromen uit de jeugdzorg aan een woonplek helpen in de regio Gent.

 • Nestinvest werkt samen met een lokaal netwerk van Gentse actoren in de jeugdzorg

 • Om woningen en studio's aan te passen en in te richten volgens de Vlaamse Codex Wonen werken we samen met lokale actoren zoals Domus Mundi, Atelier Compaan en vzw Labeur.

 • Nestinvest is het centraal contactpunt voor eigenaars van wooneenheden die via ons verhuurd worden. We sturen een klusjesdienst aan ter ondersteuning van eigenaars en jongeren die alleen wonen (kleine herstellingen, schilderwerken, inrichting van ruimtes …).

 • We zetten een expertisecentrum op rond woonrecht voor kwetsbare jongvolwassenen en ondersteunen lokale voorzieningen evenals elke organisatie die een gelijkaardig initiatief op poten wenst te zetten.

 

Concreet

Met de steun van het Gentse Innovatiefonds en de Koning Boudewijnstichting is Nestinvest van start gegaan begin 2022. Voor het opstartjaar hebben we reeds 80% van ons benodigd kapitaal van 1 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Er zijn staan 2 concrete woonprojecten in de steigers en we hebben de optie tot aankoop van een eerste studio.

“Met ons Gents sociaal Innovatiefonds dagen we organisaties uit om maatschappelijke problemen op een vernieuwende manier aan te pakken. Stappen vzw kreeg in dat kader ruimte en steun, ging de uitdaging aan en bedacht met Nestinvest een vernieuwende manier om met een betaalbaar en comfortabel woonaanbod jongvolwassenen uit de jeugdzorg eerlijke startkansen te geven. Zo kunnen zij hun droom om op eigen benen te staan echt waarmaken.” Astrid De Bruycker (schepen van Gelijke Kansen, Welzijn en Participatie)

Klik hier voor een aantal concrete projecten en verhalen van jongeren

Wat is het rendement?

Hoog maatschappelijk rendement en een beperkt cashrendement.

Waarom doen investeerders mee?

“Het is niet altijd eenvoudig om te beleggen in een goed, transparant en efficiënt sociaal project. Nestinvest is één van de twee pijler van een nieuwe samenwerking tussen de sociale en de privé sector. Deze innovatieve structuur is het resultaat van een zoektocht van deskundigen naar een oplossing om een belangrijke lacune in de sociale ondersteuning van onze jongeren te dichten. Daarenboven wordt ze gerund door een complementair team van gedreven experten. De beslissing om in Nestinvest te investeren was dan ook snel genomen. Ik vind het een eer om deel uit te maken van de groep initiële investeerders in dit grensverleggend sociaal initiatief.” (FB)

"in onze huidige maatschappij is een start als jong volwassene zeer moeilijk geworden. Zonder de hulp van de ouders wordt dit bijna onmogelijk. Dankzij Nestinvest kan ik een bijdrage leveren om deze jongeren kansen te geven om hen te lanceren in het leven." (JV)

Deze impactinvestering zorgt voor:

 • Een goede gezondheid en welbevinden

 • De start van een opleiding of vast werk

 • Verbondenheid met en integratie in de samenleving

 • Een toekomstperspectief

 • Sterker op eigen benen staan

 • Een hogere zelfredzaamheid

 • Een cashrendement van 1% vanaf het tweede jaar, na goedkeuring door de algemene vergadering

Meer info op de website van Nestinvest

Wat kan jij doen?

 • We zijn op zoek naar impact investeerders die hun steentje willen bijdragen aan het benodigd kapitaal .

 • We zijn op zoek naar geschikt en betaalbaar vastgoed verspreid over regio Gent

 • We zijn op zoek naar eigenaars die betaalbaar aan ons verhuren. Wij ontzorgen de eigenaars en zorgen voor een betrouwbare huurinkomst.

 • deze folder verspreiden

financiële vragen:

Jean-Marc Verwee: jmverwee@nestinvest.be

Woonrecht vragen:

Pieter De Vis pdevis@nestinvest.be