MEISJESBRIEVEN: een boek

Jongeren in de jeugdzorg worden vaak gezien als probleemjongeren: als jongeren die te maken hebben met problemen en als jongeren die voor problemen zorgen. Dit kan ervoor zorgen dat ze het gevoel krijgen dat ze er niet bijhoren en dat ze meer en meer buiten de samenleving komen te staan. Daarom vindt Stappen het belangrijk om het beeld dat mensen van deze jongeren hebben bij te stellen. Het boek ‘Meisjesbrieven’ wil daaraan bijdragen.

Zoals de titel reeds zegt, is dit boek een verzameling van brieven geschreven door en aan de meisjes waar Stappen mee samenwerkt: brieven van ouders aan meisjes, van meisjes aan begeleiders, van advocaten aan meisjes, van meisjes aan jeugdrechters, enzovoort. Het zijn brieven waarin mensen vanuit wisselende perspectieven naar elkaar kijken en waaruit een sterk verlangen spreekt om door elkaar gezien en begrepen te worden. Brieven vol geloof, hoop en liefde die de problemen niet wegsteken, maar toch vooral laten zien tot wat jongeren in staat zijn.  

‘Meisjesbrieven’ werd prachtig geïllustreerd door Mila Van Goethem en is te koop voor 15 euro.

Je kan het boek kopen bij:

Boekhandel Walry

Blommm

of mailen naar info@stappenvzw.be