Een paar concrete noden:

 

Medische kosten jongeren

De jongeren die terecht komen in vzw Stappen hebben nood aan diverse vormen van ondersteuning en bijkomende begeleiding. Het gaat om hulpverleningssituaties waar veelvuldige en complexe problematiek aanwezig is. Als organisatie doen wij beroep op gespecialiseerde diensten en deskundigen om mee het traject van onze jongeren vorm te geven en uit te voeren.

We spreken van diverse therapieën en aanvullende behandelingsvormen die ingezet worden op onze hulpverlening. Creatieve therapie, therapie met dieren, relaxatie therapie, psychiatrische hulp, medische ondersteuning, drughulpverlening en gewone opvolging van gezondheid van de jongere  zijn enkele van de vele zaken die wij geregeld inzetten.

Hierbij zoeken wij heel gericht naar wat best past bij de diagnose en de aard van elke jongere

Schoolkosten jongeren

De meisjes die we begeleiden zijn bijna allemaal schoolplichtig. We willen de meisjes sowieso stimuleren om naar school te gaan. We doen dat ook door degelijk materiaal te voorzien.

Een aantal van de meisjes doen een technische of beroepsopleiding waar bij er van de school verwacht wordt dat er veel materiaal aangekocht . Deze meerkosten kunnen vaak niet gedragen worden door de ouders. Als voorbeeld kunnen we meegeven dat materiaal voor een kapster opleiding of voor een koksopleiding snel 1000€ kost.

Vorming medewerkers

We willen constant inzetten op het vormen van onze medewerkers. Op dit moment  is dat de methodiek methodiek Nieuwe Autoriteit. Iedereen van  de personeelsploeg volgt een basisopleiding van 3 dagen en alle medewerkers krijgen het volledige jaar intervisie. Zowel jongeren en collega’s dragen hiervan positieve gevolgen.

Vakantiewerking

We proberen ook in de vakantie een zinvolle en verbindende vrije tijd te voorzien. We stimuleren de meisjes om op kamp te gaan of om samen met hun context iets te doen. We proberen dit financieel te ondersteunen zodat deze drempel al is weggewerkt. We zijn er van overtuigd dat meisjes hierdoor hun netwerk verbreden, bouwen aan de verbinding met hun context en weerbaarder worden.

Compot

In Doornzele zijn we een oud klooster aan het renoveren. We organiseren daar een plek van ruste en beweging voor jongeren die in het reguliere onderwijs hun draai niet vinden. We leggen met deze plek ook een sterke link naar de buurt en de maatschappij. Je kan dit project steeds steunen met een gift op onze projectrekening bij de koning Boudewijnstichting.

Klik hier en dan kan je ons onmiddellijk een duwtje in de rug geven! Bij giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. Of via een overschrijving op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding 128/3018/00067