Een paar concrete noden:

Theaterprojecten Parcoeur: Met Parcoer maken we jaarlijks minstens één voorstelling. Deze kost ongeveer 15 000€. De helft daarvan kunnen we financieren via subsidies, de andere helft trachten we te financieren met sponsoring

Een ecologische COHO: In Gentbrugge hebben we een huis waar jongeren uit de jeugdzorg co-housen. Er wonen daar 5 jongeren samen. Ze hebben elk hun eigen kamer en badkamer en delen de living en keuken. Graag willen we daar de verwarmingsketel vernieuwen en zonnepanelen leggen. Zo kunnen we onze vaste kosten verlagen en deze middelen gebruiken  om jongeren te begeleiden.

Vernieuwing slaapkamers, badkamers en bedden op het Westveld: Er wonen 13 jongeren samen op onze locatie in het Westveld.  Een prachtige hoeve en een beschermd monument. Deze plek is 25 jaar geleden verbouwd en heeft dus nood aan een upgrade zodat de jongeren een volwaardige en fijne kamer hebben waar ze zich goed voelen en van waaruit ze hun leven in handen kunnen nemen.

We krijgen 75% subsidies maar moeten dus nog 25% zelf financieren.

De Kazematten werk(t): In dit sociaal-ondernemers-project baten we de foyer uit van een theaterzaal. De jongeren uit de jeugdzorg verwerven er arbeidscompetenties en zetten er de stap naar de arbeidsmarkt.  Dit project realiseren we buiten onze reguliere middelen om en kan zeker wat steun gebruiken . De vrijwilligersvergoedingen bijvoorbeeld kosten al snel 6000€/jaar

(Electrische) fietsen: We stimuleren dat onze jongeren (en medewerkers) de fiets nemen. We hebben een aantal nieuwe fietsen nodig. We schatten in dat dit een investering is van 2500€

Medische kosten jongeren: De jongeren die terecht komen in vzw Stappen hebben nood aan diverse vormen van ondersteuning en bijkomende begeleiding. Het gaat om hulpverleningssituaties waar veelvuldige en complexe problematiek aanwezig is. Als organisatie doen wij beroep op gespecialiseerde diensten en deskundigen om mee het traject van onze jongeren vorm te geven en uit te voeren. We spreken van diverse therapieën en aanvullende behandelingsvormen die ingezet worden op onze hulpverlening. Creatieve therapie, therapie met dieren, relaxatietherapie, … psychiatrische hulp (diagnose, opname of ambulante behandeling), medische ondersteuning (opvolging door artsen, medicatie,….) drughulpverlening, gewone opvolging van gezondheid van de jongere (oogarts, tandarts,….) zijn enkele van de vele zaken die wij geregeld inzetten. Hierbij zoeken wij heel gericht naar wat best past bij de diagnose en de aard  van elke jongere.

Zorgfonds: Stappen heeft een Zorgfonds opgericht om de meisjes in de uitbouw van hun leven te ondersteunen. Het Zorgfonds geeft een wezenlijke duw in de rug van de meisjes en hun context die extra steun kunnen gebruiken in de uitbouw van hun leven. Het Zorgfonds steunt niet enkel de meisjes die in begeleiding zijn in Stappen, maar ook zij van wie de begeleiding al even is afgerond. Concreet is het Zorgfonds in het verleden reeds gebruikt voor de aankoop van een pc voor een meisje die een informaticaopleiding volgt, in de vergoeding van een bijkomende opleiding voor een meisje dat zelfstandig woont, in het dekken van een hospitalisatieverzekering voor een meisje op studio, in het verwerkingsproces van het overlijden van een ouder van een meisje en in de organisatie van een aantal ervaringsgerichte tochten, de aankoop van meubilair om alleen te gaan wonen .

Compot: Op Compot (in Doonrzele) willen we samen met de jongeren, vrijwilligers en de buurt het “oud Klooster”, dat jaren leeg stond, een zinvolle herbestemming te geven. We hebben het klooster in erfpacht en willen het gebouw graag duurzaam en ecologisch renoveren zodat het zijn nieuwe maatschappelijke functie kan waarmaken.. Er zijn uiteraard heel wat renovatiewerken te doen na de leegstand . Helemaal in de filosofie van het project nemen enthousiaste vrijwilligers en ook de jongeren een engagement op bij de renovatie.  Door al de  bovenstaande zaken verwerven de jongeren die er  komen veel competenties die bruikbaar zijn in hun latere (professionele) leven.

Giften die gestort worden voor Compot zijn fiscaal aftrekbaar indien deze worden gestort via onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Klik hier en dan kan je ons onmiddellijk een duwtje in de rug geven! Bij giften vanaf 40 euro krijg je en fiscaal attest. Of via overschrijving op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding 128/3018/00067